Locarno Classification
English Français

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA

A Locarnói egyezmény keretében
Tizenharmadik kiadás

Classes
A-Z